Sidst opdateret : 09/22/2017 12:52 PM


booking-skema 1.4.xlsTrawleranløb 2014 07032014.xls


September 2017
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
fre
1
PAJ 1733/1734 Ves 1733
lør
2
MLK 1734 kommer med 50 x 40`rh-er.Paj 1734
søn
3
Ves 1733 /1734 2 x pass. skibe
36
man
4
NUK 1734Ves 1734 / IVL 1734
tir
5
ACG022017 CAPQA2017/14IVL 1734 AJU 1734
ons
6
ACG022017 CAPQA2017/14 SIS1612710010
tor
7
SIS1612710010REC092017AJU 1734
fre
8
SIS1612710010REC092017PAj 1734 / VEs 1734
lør
9
NBA042017 CAAKA1606710009MRY 1735 / PAj 1735
søn
10
NBA042017 CA AKA1606710009Paj 1735 2 x pass. skibe
37
man
11
BIB042017 CAAKA1606710009
ALK042017 (Ca)
Ves 1735 / IVL 1735 /AJU 1735
tir
12
MAR122017 / BIB042017 CASUV052017 (CA)Ves 1735 /IVL 1735
ons
13
MAR122017 IVL 1735 / Aju 1735
tor
14
TUU (skal ikke losse)MRY 1735 AJU 1734 / IVL 1734 PNQ
fre
15
TUU (skal ikke losse)NAT1701710013Ves 1735
lør
16
NAT1701710013
IRE 1735
Naj 1736 / IVL 1736
søn
17
NAJ 1736IVL 1736 2 x pass. skibe
38
man
18
PQA14B/2017NAJ 1736
QAQ1610710010 Losning start.:kl.:15:00
Ves 1736 IVL 1736 Aju 1736
tir
19
PQA14B/2017QAQ1610710010IVL 1736 AJU 1736 / PNA
ons
20
Aju 1736 /PNA
tor
21
SVC122017 fra kl.: 12:00IVL 1736
fre
22
SVC122017Ves 1736
lør
23
EyborgNUK 1737Nuk 1737 / Paj 1737
søn
24
EyborgPaj 1737 2 x pass. skibe
39
man
25
RECVes 1737 / IVL 1737
tir
26
SISRECIVL 1737 /Aju 1737 /PPR
ons
27
SISSUV (CA) PPR
tor
28
AKA
ALK (Ca)
AJU 1737 7 PAj 1737
fre
29
AKAVes 173 /IVL 1737
lør
30
MRY 1738 /Paj 1738


Oktober 2017
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
søn
1
Paj 1738 2 x pass. skibe
40
man
2
NBA CAQAQVes 1738 IVL 1738
tir
3
NBA CA / BIB CAQAQ
MRY 1738
IVL 1738 Aju 1739
ons
4
BIB CAMRY 1738
SIS
tor
5
SISPaj 1738. Aju 1738 / MAR132017
fre
6
NATVes 1738 / MAR132017
lør
7
NATNaj 1739 / Paj 1739
søn
8
NAJ 1739PAj 1739 . 2 xpass. skibe
41
man
9
NAJ 1739PNQVes 1739 . IVL 1739 Aju 1739
tir
10
TUUPNQIVL 1739 Aju 1739 /PNQ
ons
11
TUUAju 1739 /PNQ
tor
12
Paj 1739
fre
13
Ves 1739
lør
14
Nuk 1740 / Paj 1740
søn
15
INU CANUK 1740Paj 1740 2 x pass. skibe
42
man
16
INU CAOTIVes 1740 IVL1740 aju 1740
tir
17
INU CAOTIIVL 1740 /PPR
ons
18
ACG CASUV (Ca) PPR
tor
19
ACG CAQAQ
ALK (Ca)
Aju 1730 Paj 1740
fre
20
ACG CAQAQVes 1740 IVL 1740
lør
21
MRY 1741 . Paj 1741
søn
22
Paj 1741 2 x pass. skibe
43
man
23
MRY 1741
REC
Ves 1741 / Aju 1741
tir
24
REC / SVCIVL 1741 /PNQ
ons
25
MARSVCAju 1741
tor
26
MARAKAPNQPaj 1741 / MAR
fre
27
NBA CAAKAPNQVes 1741 . IVL 1741 /MAR
lør
28
NBA CA / BIB CANaj 1742 Paj 1742
søn
29
BIB CANAJ 1742Paj 1742 2 x pass. skib
44
man
30
SISVes 1742 Aju 1742
tir
31
SIS / Aju 1725 IVL 172


November 2017
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
ons
1
NAT
tor
2
NAT
ALK (Ca) Efter Sarfaq Ittuk
Aju 1742 paj 1742
fre
3
SUV (Ca)
QAQ
Ves 1742
lør
4
QAQNuk 1743 Paj 1743
søn
5
NUK 1743Paj 1743 2 x pass. skibe
45
man
6
INU CAOTIVes 1743 Aju 1743 /PQA
tir
7
INU CAOTIIVL 1743 /PQA
ons
8
INU CAALK (Ca) aju 1743
tor
9
TUUTUUPaj 1743
fre
10
TUUTUU
ALK (Ca)
Ves 1743
lør
11
MLK 1744 /Paj 1744
søn
12
MLK 1744Paj 1744 2x pass. skib
46
man
13
NATVes 1744 IVL 1744
tir
14
NAT
SUV (Ca)
MAR IVL 1744 Aju 1744
ons
15
MARAKAMAR Aju 1744
tor
16
MARAKAPaj 1744
fre
17
PQAQAQVes 1744
lør
18
PQAQAQNaj 1745 Paj 1745
søn
19
NAJ 1745Paj 1745 2 x pass. skib
47
man
20
SISVes 1745 Ivl 1745 Aju1745
tir
21
SISPNQIVL 1745
ons
22
PNQAju 1745
tor
23
Paj 1745
fre
24
Ves 1745
lør
25
Nuk 1746 Paj 1746
søn
26
NUK 1746Paj 1746 2 x pass. skib
48
man
27
INU CAQAQVes 1746 IVL 1746 Aju 1746
tir
28
INU CAQAQIVL 1746
ons
29
INU CAOTIAJU 1746
tor
30
TUU / SIV CAOTIPaj 1746


December 2017
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
fre
1
TUU / SIV CANATVes 1746
lør
2
SIV CANATMLK 1747 /Paj 1747
søn
3
MLK 1747Paj 1747 2 x pass. skib
49
man
4
Ves 1747 IVL 1747 AJU 1747 /MAR
tir
5
IVL 1747 /MAR
ons
6
tor
7
AKAAju 1747 Paj 1747
fre
8
AKAVES 1747 IVL 1747
lør
9
Naj 1748 Paj 1748
søn
10
NAJ 1748Paj 1748 2 x pass. skib
50
man
11
RECVes 1748 IVL 1748 Aju1748
tir
12
QAQRECIVL 1748
ons
13
QAQ
tor
14
SISSVCAju 1748 Paj 1748
fre
15
SISSVCVes 1748 IVL 1748
lør
16
Nuk 1749 Paj 1749
søn
17
NUK 1749Paj 1749 2 x pass. skib
51
man
18
NATOTIVes 1749 IVL 1749 Aju 1749
tir
19
NATOTIIVL 1749
ons
20
QAQ
tor
21
QAQ
AKA
Aju 1749 Paj 1749
fre
22
AKAVes 1749 MLK 1750
lør
23
MLK 1750Paj 1750
søn
24
juleaften
juleaften
juleaften
juleaften
52
man
25
juledag
juledag
juledag
juledag
tir
26
2 juledag
2 juledag
2 juledag
2 juledag
ons
27
MARAju 1750 IVL 1750 /MAR
tor
28
MARNAT MAR
fre
29
NAT
lør
30
søn
31
nytårsaften
nytårsaften
nytårsaften
nytårsaften


Januar 2018
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
1
man
1
nytår
nytår
nytår
nytår
tir
2
ons
3
AKA
tor
4
AKA/TUU
fre
5
TUU
lør
6
NUK 1752
søn
7
2
man
8
NAT
tir
9
NAT
ons
10
OTI
tor
11
OTI
fre
12
MAR
lør
13
MAR
søn
14
3
man
15
QAQ
tir
16
QAQ
ons
17
tor
18
fre
19
lør
20
søn
21
4
man
22
tir
23
ons
24
tor
25
fre
26
lør
27
søn
28
5
man
29
AKA(AKA)
tir
30
AKA(AKA)
OTI
ons
31
OTI
Februar 2018
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
tor
1
SVC
fre
2
SVC
lør
3
søn
4
6
man
5
REC
tir
6
REC
ons
7
tor
8
fre
9
lør
10
søn
11
7
man
12
tir
13
ons
14
tor
15
fre
16
lør
17
søn
18
8
man
19
tir
20
OTI
ons
21
OTI
tor
22
NAT
fre
23
NAT
lør
24
søn
25
9
man
26
tir
27
ons
28
Marts 2018
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
tor
1
fre
2
lør
3
søn
4
10
man
5
QAQ(QAQ)
tir
6
QAQ(QAQ)
ons
7
tor
8
fre
9
lør
10
søn
11
11
man
12
OTI
tir
13
OTI
ons
14
tor
15
fre
16
lør
17
søn
18
12
man
19
tir
20
ons
21
tor
22
SVC
fre
23
SVC
lør
24
søn
25
Palmesøndag
Palmesøndag
Palmesøndag
Palmesøndag
13
man
26
AKAREC
(AKA)
tir
27
AKAREC
(AKA)
ons
28
tor
29
Skærtorsdag
Skærtorsdag
Skærtorsdag
Skærtorsdag
fre
30
Langfredag
Langfredag
Langfredag
Langfredag
lør
31
April 2018
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
søn
1
Påskedag
Påskedag
Påskedag
Påskedag
14
man
2
2. Påskedag
2. Påskedag
2. Påskedag
2. Påskedag
tir
3
ons
4
OTI
tor
5
OTI
fre
6
lør
7
søn
8
15
man
9
tir
10
ons
11
tor
12
NAT
fre
13
NAT
lør
14
søn
15
16
man
16
tir
17
ons
18
tor
19
fre
20
lør
21
søn
22
17
man
23
QAQ
tir
24
QAQ
OTI
ons
25
OTI
tor
26
fre
27
Bededag
Bededag
Bededag
Bededag
lør
28
søn
29
18
man
30
Maj 2018
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
tir
1
ons
2
tor
3
fre
4
lør
5
søn
6
19
man
7
tir
8
ons
9
tor
10
Kristi himmelfartsdag
Kristi himmelfartsdag
Kristi himmelfartsdag
Kristi himmelfartsdag
fre
11
lør
12
søn
13
20
man
14
REC
tir
15
REC
ons
16
OTI
tor
17
OTI
AKA
fre
18
AKA
lør
19
søn
20
Pinsedag
Pinsedag
Pinsedag
Pinsedag
21
man
21
2. Pinsedag
2. Pinsedag
2. Pinsedag
2. Pinsedag
tir
22
ons
23
tor
24
SVC
fre
25
SVC
lør
26
søn
27
22
man
28
tir
29
ons
30
tor
31
Juni 2018
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
fre
1
lør
2
søn
3
23
man
4
NAT
tir
5
NAT
OTI
ons
6
OTI
tor
7
fre
8
lør
9
søn
10
24
man
11
tir
12
ons
13
tor
14
QAQ
fre
15
QAQ
lør
16
søn
17
25
man
18
tir
19
ons
20
tor
21
Nationaldag
Nationaldag
Nationaldag
Nationaldag
fre
22
lør
23
søn
24
26
man
25
tir
26
OTI
ons
27
OTI
tor
28
fre
29
lør
30
Juli 2018
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
søn
1
27
man
2
tir
3
ons
4
tor
5
fre
6
lør
7
søn
8
28
man
9
tir
10
ons
11
tor
12
REC
fre
13
REC
lør
14
søn
15
29
man
16
AKA
tir
17
AKA
OTI
ons
18
OTI
tor
19
SISSVC
fre
20
SISSVC
lør
21
søn
22
30
man
23
NAT
tir
24
NAT
ons
25
tor
26
fre
27
lør
28
søn
29
31
man
30
tir
31

August 2018
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)SisimiutManiitsoqAasiaat
ons
1
tor
2
fre
3
lør
4
søn
5
32
man
6
QAQ
tir
7
QAQ
OTI
ons
8
OTI
tor
9
fre
10
lør
11
søn
12
33
man
13
tir
14
ons
15
tor
16
fre
17
lør
18
søn
19
34
man
20
tir
21
ons
22
tor
23
fre
24
lør
25
søn
26
35
man
27
tir
28
OTI
ons
29
OTI
tor
30
fre
31
September 2018
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)SisimiutManiitsoqAasiaat
lør
1
søn
2
36
man
3
tir
4
ons
5
tor
6
SISSVC
(AKA)
SIS
fre
7
SISSVC
(AKA)
SIS
lør
8
søn
9
37
man
10
REC
tir
11
REC
ons
12
tor
13
TUU
fre
14
TUU
lør
15
søn
16
38
man
17
NAT
tir
18
NAT
OTI
ons
19
OTI
tor
20
fre
21
lør
22
søn
23
39
man
24
tir
25
ons
26
tor
27
QAQ
fre
28
QAQ
lør
29
søn
30

Oktober 2018
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)SisimiutManiitsoqAasiaat
40
man
1
tir
2
ons
3
tor
4
fre
5
lør
6
søn
7
41
man
8
tir
9
OTI
ons
10
OTI
tor
11
fre
12
lør
13
søn
14
42
man
15
tir
16
ons
17
tor
18
AKA
fre
19
AKA
lør
20
søn
21
43
man
22
tir
23
ons
24
tor
25
REC
(SIS)
fre
26
REC
(SIS)
lør
27
søn
28
44
man
29
SVC
tir
30
SVC
ons
31
OTI

November 2018
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)SisimiutManiitsoqAasiaat
tor
1
OTI
fre
2
lør
3
søn
4
45
man
5
tir
6
ons
7
tor
8
TUU
fre
9
TUU
lør
10
søn
11
46
man
12
tir
13
ons
14
tor
15
NAT
fre
16
NAT
lør
17
søn
18
47
man
19
tir
20
OTI
ons
21
OTI
tor
22
QAQ
fre
23
QAQ
lør
24
søn
25
48
man
26
tir
27
ons
28
tor
29
fre
30

December 2018
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)SisimiutManiitsoqAasiaat
lør
1
søn
2
49
man
3
AKA
tir
4
AKA
ons
5
tor
6
fre
7
lør
8
søn
9
50
man
10
REC
tir
11
REC / OTI
ons
12
OTI
tor
13
SISSVC
fre
14
SISSVC
lør
15
søn
16
51
man
17
tir
18
ons
19
tor
20
fre
21
lør
22
søn
23
52
man
24
JuleaftenJuleaftenJuleaftenJuleaften
tir
25
JuledagJuledagJuledagJuledag
ons
26
2. Juledag2. Juledag2. Juledag2. Juledag
tor
27
OTI
fre
28
OTI
lør
29
søn
30
1
man
31
NytårsaftenNytårsaftenNytårsaftenNytårsaften


Januar 2019
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)SisimiutManiitsoqAasiaat
1
tir
1
NytårNytårNytårNytår
ons
2
tor
3
TUU
fre
4
TUU
lør
5
søn
6
2
man
7
NAT
tir
8
NAT
ons
9
tor
10
fre
11
lør
12
søn
13
3
man
14
tir
15
OTI
ons
16
OTI
tor
17
fre
18
lør
19
søn
20
4
man
21
tir
22
ons
23
tor
24
AKA
fre
25
AKA
lør
26
søn
27
5
man
28
tir
29
ons
30
tor
31
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
man
tir
OTI den 5/02-2019
ons
OTI den 6/02-2019
tor
fre
lør
søn
man
tir
ons
tor
fre
lør
søn
man
tir
ons
tor
fre
lør
søn
man
tir
ons
tor
fre
lør
søn
man
tir
OTI den 26-27/02-2019
ons
OTI den 19-20 Marts-2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
man
1
tir
2
ons
3
tor
4
fre
5
lør
6
søn
7
man
8
tir
9
ons
10
tor
11
fre
12
lør
13
søn
14
man
15
tir
16
ons
17
tor
18
fre
19
lør
20
søn
21
man
22
tir
23
ons
24
tor
25
fre
26
lør
27
søn
28
man
29
tir
30