Sidst opdateret : 11/30/2015 02:47 PM


booking-skema 1.4.xlsTrawleranløb 2014 07032014.xls
November 2015

Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
søn
1
Paj 1543 / Ves 1542
45
man
2
OTI 11/15Ves 1542 /1543
tis
3
OTI 11/15
ons
4
PPR 13/15
tor
5
PPR 13/15
fre
6
KMB 01/15PPR 13/15
lør
7
MRY1544
søn
8
46
man
9
MRY 1544MAR 10/15
tir
10
PQA 16 A/B-15
Maja E. Ikke losse "Oliekaj"
MAR 10/15
ons
11
Maja E. Ikke losse "Oliekaj"
tor
12
Maja E. Ikke losse "Oliekaj"
fre
13
AKA 1606500012
lør
14
ACG 12/15 CAAKA 1606500012Naj 1545
søn
15
ACG 12/15 CA NAJ 1545
47
man
16
ACG 12/15 CANAT 1701500012
tir
17
NAT 1701500012
OTI 12/15
ons
18
TUU 170500009 BOTI 12/15 / STC 15/15
tor
19
TUU 170500009 BSTC 15/15PNQ 11/15 A Dellosning kun til Polar raajat aas.
fre
20
STC 15/15
AKA 1606500013 A dellosning fra kl.07:00 indtil 15:00
QAQ Nykaj ikke losse (REP)
lør
21
QAQ Nykaj ikke losse (REP)NUK1546
søn
22
48
man
23
NUK 1546
Irena = Bunker fra Nuka
PQA 16/15 C
tir
24
REC 13/15 PQA 16/15 C
ons
25
SIS 1612500010 AREC 13/15 / SOK 07/15
tor
26
SIS 1612500010 AQAQ 1610500011
fre
27
QAQ 1610500011
lør
28
IRE 1547
søn
29
IRE1547
49
man
30
SAP 01/15IRE 1547
December 2015

Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
tir
1
SAP 01/15 / PPROTI 13/15MAR 11/15
ons
2
SAP 01/15OTI 13/15MAR 11/15
tor
3
NAT 1701500013
fre
4
SIS (kun mandskabsskift)NAT 1701500013PNQ
lør
5
PNQNaj 1548
søn
6
NAJ 1548PNQ
50
man
7
TUUAKA
tir
8
TUUAKA
ons
9
tor
10
STCQAQ
fre
11
STCQAQ
lør
12
nuk1549
søn
13
NUK 1549
51
man
14
QAQREC
tir
15
QAQREC
ons
16
OTI
tor
17
OTI
fre
18
NAT
lør
19
NAT
søn
20
Ire 1550
52
man
21
TUUIRE 1550MAR
tir
22
TUU(MAR)MAR
ons
23
(MAR)
tor
24
JuleaftenJuleaftenJuleaftenJuleaften
fre
25
1. Juledag1. Juledag1. Juledag1. Juledag
lør
26
2. Juledag2. Juledag2. Juledag2. Juledag
søn
27
53
man
28
QAQOTI
tir
29
QAQ/TUUOTIMAR
ons
30
TUUNAJ 1552MAR
tor
31
NytårsaftenNytårsaftenNytårsaftenNytårsaften

Januar 2016
UgeDag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
fre
1
NytårNytårNytårNytår
lør
2
søn
3
1
man
4
AKASTC
tir
5
AKAREC Efter STC
ons
6
REC
tor
7
TUUNAT
fre
8
TUUNAT
lør
9
søn
10
2
man
11
MAR(MAR)
tir
12
MAR(MAR)
ons
13
QAQ
tor
14
QAQ
fre
15
lør
16
NUK 1601
søn
17
3
man
18
QAQ
tir
19
QAQ
IVL 1601
ons
20
IVL 1601
OTI
tor
21
PQAOTI
fre
22
PQA
lør
23
søn
24
IRE 1602
4
man
25
AKA
tir
26
AKA
ons
27
tor
28
IVL 1602
fre
29
IVL 1602
lør
30
søn
31

Februar 2016
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
5
man
1
REC
tir
2
REC
ons
3
MAR(MAR)
tor
4
MAR(MAR)
STC
fre
5
STC
lør
6
NAJ 1604
søn
7
6
man
8
OTI
tir
9
OTI / IVL 1604
ons
10
IVL 1604
tor
11
fre
12
lør
13
søn
14
7
man
15
NUK 1605
tir
16
optaget
ons
17
optaget
tor
18
optaget / IVL 1605
fre
19
IVL 1605
lør
20
søn
21
8
man
22
NAT
tir
23
NAT
ons
24
tor
25
fre
26
lør
27
NAJ 1607
søn
28
10
man
29
OTI

Marts 2016
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
tir
1
MAR(MAR) / IVL 1607
ons
2
MAR(MAR) / IVL 1607
tor
3
fre
4
lør
5
søn
6
11
man
7
IRE 1607 / QAQ = Nykaj
tir
8
QAQ = Atlantkaj
ons
9
(QAQ) = Atlantkaj
tor
10
IVL 1608
fre
11
IVL 1608
lør
12
søn
13
12
man
14
tir
15
OTI
ons
16
OTI
tor
17
REC
fre
18
REC
lør
19
søn
20
Palmesøndag
13
man
21
AKA
tir
22
MARAKA
(MAR)
ons
23
MAR(MAR)
tor
24
SkærtorsdagSkærtorsdagSkærtorsdagSkærtorsdag
fre
25
LangfredagLangfredagLangfredagLangfredag
lør
26
søn
27
PåskedagPåskedagPåskedagPåskedag
14
man
28
2. påskedag2. påskedag2. påskedag2. påskedag
tir
29
ons
30
tor
31
STC

April 2016
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
fre
1
STC
lør
2
søn
3
15
man
4
OTI
tir
5
OTI
ons
6
tor
7
fre
8
lør
9
søn
10
16
man
11
NAT
tir
12
NAT
ons
13
tor
14
fre
15
lør
16
søn
17
17
man
18
tir
19
ons
20
MAR(MAR)
tor
21
MAR Bededag(MAR)
Bededag
BededagBededag
fre
22
lør
23
søn
24
18
man
25
OTI
tir
26
OTI
ons
27
tor
28
QAQ
fre
29
QAQ
lør
30

Maj 2016
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
søn
1
19
man
2
tir
3
ons
4
tor
5
Kristi himmelfartKristi himmelfartKristi himmelfartKristi himmelfart
fre
6
lør
7
søn
8
20
man
9
tir
10
ons
11
tor
12
REC
fre
13
REC
lør
14
søn
15
PinsedagPinsedagPinsedagPinsedag
21
man
16
2. pinsedag2. pinsedag2. pinsedag2. pinsedag
tir
17
OTI
ons
18
OTI
tor
19
AKA
fre
20
AKA
lør
21
søn
22
22
man
23
STC
tir
24
STC
ons
25
tor
26
fri
27
lør
28
søn
29
23
man
30
NAT
tir
31
NAT

Juni 2016
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
ons
1
tor
2
fre
3
lør
4
søn
5
24
man
6
OTI
tir
7
OTI
ons
8
tor
9
fre
10
lør
11
søn
12
25
man
13
tir
14
ons
15
tor
16
QAQ
fre
17
QAQ
lør
18
søn
19
26
man
20
tir
21
NationaldagNationaldagNationaldagNationaldag
ons
22
tor
23
fre
24
lør
25
søn
26
27
man
27
OTI
tir
28
OTI
ons
29
tor
30

Juli 2016
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
fre
1
lør
2
søn
3
28
man
4
tir
5
ons
6
tor
7
fre
8
lør
9
søn
10
29
man
11
tir
12
REC
ons
13
REC
tor
14
AKA
fre
15
AKA
lør
16
søn
17
30
man
18
STC
tir
19
STC
ons
20
OTI
tor
21
OTI
fre
22
lør
23
søn
24
31
man
25
NAT
tir
26
NAT
ons
27
tor
28
fri
29
lør
30
søn
31

August 2016
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
32
man
1
tir
2
ons
3
tor
4
fre
5
lør
6
søn
7
33
man
8
OTI (QAQ)
tir
9
OTI (QAQ)
ons
10
tor
11
fre
12
lør
13
søn
14
34
man
15
tir
16
ons
17
tor
18
fre
19
lør
20
søn
21
35
man
22
tir
23
ons
24
tor
25
fre
26
lør
27
søn
28
36
man
29
OTI
tir
30
OTI
ons
31

September 2016
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
tor
1
fre
2
lør
3
søn
4
37
man
5
AKA
tir
6
AKA
ons
7
tor
8
STC
fre
9
STC
lør
10
søn
11
38
man
12
REC
tir
13
REC
ons
14
tor
15
TUUNAT
fre
16
TUUNAT
lør
17
søn
18
39
man
19
OTI
tir
20
OTI
ons
21
tor
22
fre
23
lør
24
søn
25
40
man
26
QAQ
tir
27
QAQ
ons
28
tor
29
fre
30

Oktober 2016
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
lør
1
søn
2
41
man
3
tir
4
ons
5
tor
6
fre
7
lør
8
søn
9
42
man
10
OTI
tir
11
OTI
ons
12
tor
13
fre
14
lør
15
søn
16
43
man
17
tir
18
ons
19
tor
20
AKA
fre
21
AKA
lør
22
søn
23
44
man
24
tir
25
ons
26
tor
27
STC
fre
28
STC
lør
29
søn
30
45
man
31
REC

November 2016
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
tir
1
REC
ons
2
OTI
tor
3
OTI
fre
4
lør
5
søn
6
46
man
7
tir
8
ons
9
tor
10
TUUNAT
fre
11
TUUNAT
lør
12
søn
13
47
man
14
tir
15
ons
16
tor
17
fre
18
lør
19
søn
20
48
man
21
OTI (QAQ)
tir
22
OTI (QAQ)
ons
23
tor
24
fre
25
lør
26
søn
27
49
man
28
tir
29
ons
30

December 2016
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
tor
1
AKA
fre
2
AKA
lør
3
søn
4
50
man
5
tir
6
ons
7
tor
8
fre
9
lør
10
søn
11
51
man
12
REC
tir
13
REC / OTI
ons
14
OTI
tor
15
STC
fre
16
STC
lør
17
søn
18
52
man
19
tir
20
ons
21
tor
22
fre
23
lør
24
søn
25
JuledagJuledagJuledagJuledag
man
26
2. juledag2. juledag2. juledag2. juledag
53
tir
27
ons
28
OTI
tor
29
OTI
fre
30
(OTI)
lør
31
NytårsaftenNytårsaftenNytårsaftenNytårsaften
Januar 2017
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
søn
1
NytårNytårNytårNytår
1
man
2
tir
3
ons
4
tor
5
NAT
fre
6
NAT
lør
7
søn
8
2
man
9
tir
10
ons
11
tor
12
fre
13
lør
14
søn
15
3
man
16
tir
17
ons
18
tor
19
fre
20
lør
21
søn
22
4
man
23
tir
24
ons
25
tor
26
AKA
fre
27
AKA
lør
28
søn
29
5
man
30
tir
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
man
1
tir
2
ons
3
tor
4
fre
5
lør
6
søn
7
man
8
tir
9
ons
10
tor
11
fre
12
lør
13
søn
14
man
15
tir
16
ons
17
tor
18
fre
19
lør
20
søn
21
man
22
tir
23
ons
24
tor
25
fre
26
lør
27
søn
28
man
29
tir
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Uge
Dag
Dato
Nuuk (gl. Atl.kaj)
Sisimiut
Maniitsoq
Aasiaat
man
1
tir
2
ons
3
tor
4
fre
5
lør
6
søn
7
man
8
tir
9
ons
10
tor
11
fre
12
lør
13
søn
14
man
15
tir
16
ons
17
tor
18
fre
19
lør
20
søn
21
man
22
tir
23
ons
24
tor
25
fre
26
lør
27
søn
28
man
29
tir
30